zonnepanelen trends

De vraag naar zonnepanelen groeit over de gehele wereld, gezien de winst die je kunt behalen met deze investering. Daarnaast lever je op actieve wijze een bijdrage aan een wereld waarin er minder sprake is van vervuiling. De vraag naar zonnepanelen blijft tevens groeien aangezien er sprake is van een situatie waarbij steeds meer huishoudens de zonnepanelen kunnen betalen. Er is namelijk subsidie beschikbaar vanuit de overheid om deze overstap te stimuleren. Bekijk daarom vooral de zonnepanelen subsidies in 2022. Ten slotte is het belangrijk om voorafgaand aan de aankoop op de hoogte te zijn van alle marktontwikkelingen binnen en buiten Nederland. 

Ontwikkelingen binnen de markt

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande binnen de markt op nationaal en op internationaal gebied. Er is bijvoorbeeld sprake van een wisselende balans bij de zonnepanelen tussen de vraag en de prijs. Aan het einde van 2021 steeg de prijs namelijk, wat een lagere vraag in de markt als gevolg had. Bij Zonduurzaam is echter nog sprake van een breed en gevarieerd aanbod aan zonnepanelen, waarbij geldt dat het mogelijk is om zonnepanelen te vinden die binnen jouw financieel budget blijven. Zodoende is het mogelijk voor mensen met een grote portemonnee en voor mensen met een kleine portemonnee om wat te vinden. 

China als afzetmarkt

Wat betreft de zonnepanelen geldt dat China de grootste en belangrijkste afzetmarkt is. Als gevolg van beleid door de overheid en energiefondsen is er sprake van veel zonne-energie. Deze grote hoeveelheid zonne-energie wordt verder over het gehele land verspreid, waardoor mensen over het hele land de mogelijkheid hebben om over te stappen naar zonne-energie. Verder wordt de hoeveelheid opgewekte energie tevens voor bedrijven gebruikt. Naast China zijn er tevens andere landen waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van zonne-energie. Denk hierbij aan duurzaamheidsprojecten bij rijke landen in West-Europa, maar tevens aan projecten in ontwikkelingslanden. 

Nationale ontwikkeling

Een nationale ontwikkeling die belangrijk is om te weten als je besluit om zonnepanelen aan te schaffen bestaat uit subsidieregelingen. Afhankelijk van de gemeente waarin je woonachtig bent kun je subsidie aanvragen. Dit proces wordt namelijk niet meer op nationaal niveau geregeld. Het is belangrijk om deze subsidiemogelijkheden van tevoren uit te zoeken indien je een scenario wenst te voorkomen waarbij je geld verspilt.