Tegenwoordig geldt voor alle nieuwbouwprojecten dat de vergunningaanvraag moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, ofwel afgekort: BENG. Tegenwoordig worden er strenge eisen aan de bouw gesteld om het energieverbruik te beperken. In 2021 zijn de nieuwe BENG-eisen opgesteld. Sinds 1 januari 2021 is het dan ook wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. Voorheen werd de energieprestatie uitgedrukt in EPC, dit is nu vervangen door BENG.

Wie mag een BENG berekening maken?

De BENG berekening mag niet iedereen zomaar maken. Dit kan alleen gedaan worden door een adviesbureau met de benodigde certificaten. De BENG berekening moet ook door een gecertificeerd bedrijf worden afgemeld. DuraPlus heeft deze certificering in huis waardoor zij niet alleen een onafhankelijk en deskundig duurzaamheids-adviesbureau zijn, maar ook de expertise en de certificaten hebben om de BENG berekening te maken én om ze af te melden.

 Van EPC naar BENG

EPC is eigenlijk een één getalswaarde en geen concrete grootheid. Met de komst van BENG is dat veranderd. BENG wordt namelijk uitgedrukt in drie energieprestatie-indicatoren, namelijk:

BENG 1: De energiebehoefte indicator in kWh/m2

BENG 2: De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2

BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie in procenten

Men heeft een BENG-berekening nodig voor de omgevingsvergunningaanvraag en het tweede deel is het vervolgtraject voor de oplevering van de woning of ander gebouw. Bij de oplevering en/of de in gebruik name van de woning of het gebouw moet de BENG berekening gereed zijn.

De BENG berekening

Voor de BENG berekening zal een van de specialisten van DuraPlus de locatie bezoeken voor de opname. Volgens de juiste normen zal de berekening worden gemaakt. DuraPlus kan ook advies verstrekken naar aanleiding van de uitkomst van de BENG berekening, ook als het gaat om de installatietechniek. Het is prettig en overzichtelijk dat dit allemaal onder één dak kan, net zoals de registratie en de afmelding. Hierdoor kunnen optimale resultaten behaald worden.

BENG en energielabel

Op dit moment gelden de BENG eisen alleen nog voor nieuwbouw. Voor bestaande woningen en gebouwen zijn de BENG-eisen nog niet verplicht maar daarentegen is het wel verplicht om een energielabel te hebben voor de woning als deze verkocht of verhuurd wordt. Vervang een oud energielabel door een nieuw energielabel die aan de laatste eisen voldoet. Dit komt de woningwaarde ten goede. Alle nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2021 worden opgeleverd, moeten een energielabel hebben die is toegepast volgens de Detailmethodiek.