Wil je je erfgrenzen registreren bij de gemeente? Of wil je een reconstructie maken? In dat geval is het zaak dit te melden bij het Kadaster. Ook kan het zo zijn dat je de erfgrens wilt bepalen als je bijvoorbeeld besluit de tuin te verbouwen. Daarvoor is het verstandig om een kadastrale kaart aan te vragen om te kijken hoe de grenzen nu lopen. Hieronder lees je meer informatie over wat een kadastrale kaart is en waarom dit voor jou handig kan zijn.

Wat is een kadastrale kaart?

Bij het bestellen van een kadastrale kaart krijg je twee kaarten, waar op je kan zien hoe een gebouw of een stuk grond ligt ten opzichte van de omgeving. Zo weet je hoe het gebied aan elkaar grenst en krijg je een beter beeld van de omgeving.

Op een kadastrale kaart lees je de perceelnummers. Dit is een gebied waarvan het Kadaster de grond heeft gemeten en daar een nummer aan heeft gegeven. Verder vind je naast de omliggende omgeving ook de straatnamen en huisadressen van de omgeving.

Je kan een kadastrale kaart aanvragen bij het Kadaster of op Kadastralekaart.nl. Dit kan je zowel online of telefonisch doen. De kosten hiervoor zijn niet zo hoog. Je betaalt slechts enkele euro’s om de kadastrale kaart te krijgen.

Wie bepaalt de erfgrens?

Het Kadaster bepaalt niet de erfgrens. Veel burenruzies ontstaan door een geschil in de erfgrens. Deze ruzies zijn makkelijk te voorkomen door in de akte van levering te bekijken waar de grenzen lopen.

Wanneer je een gebied hebt gekocht gaat het Kadaster zowel de koper als de omliggende buren uitnodigen om het gebied aan te wijzen. Door een omschrijving van de grens aan te geven in de eigendomsoverdracht voorkom je later ruzie.

Indien je een conflict hebt is het raadzaam om een grensconstructie te laten uitvoeren. Hierbij laat de landmeter zien hoe de erfgrens loopt. Zo wordt het voor iedereen duidelijk!