In het jaar 2017 werden er in Nederland ruim 55.000 inbraken gepleegd. Dat betekent dat vrijwel iedere tien minuten gemiddeld een inbraak wordt gepleegd in Nederland. Hoewel dit fiks minder is dan enkele jaren geleden, toen het aantal inbraken bijna dubbel zo hoog lag, is dit nog altijd een bijzonder hoog aantal.

In de praktijk blijkt dat veel van deze inbraken voorkomen hadden kunnen worden met gedegen maatregelen. Zo zijn er nog altijd veel woningen met sloten die niet voldoende beveiliging bieden voor een geoefende inbreker. De volgende drie maatregelen kunnen helpen bij het voorkomen van een inbraak en bijhorende schade.

1. Investeer in de veiligste sloten

Hoewel het een open deur lijkt, beschikken nog altijd veel huizen niet over goede sloten. Verouderde sloten zijn vaak relatief eenvoudig open te breken. Hierdoor kan een inbreker zonder de aandacht te trekken vrij snel binnenkomen.

We zien in de praktijk dat met name achterdeuren vaak genegeerd worden en hierdoor eenvoudig open te breken zijn. Hoewel voordeursloten vervangen worden, blijft de woning via de achterdeur zo een eenvoudig doelwit.

Investeer in goede cilindersloten om de veiligheid te verbeteren. Hoewel de veiligste sloten ook duurder zijn, zit je met een veiliger gevoel thuis en kan een inbraak voorkomen worden.

2. Inbraakstrips op zwakke plekken

Meermaals is aangetoond dat sommige ramen en deuren kinderlijk eenvoudig opengebroken kan worden wanneer er een kier aanwezig is in het kozijn. Met één handbeweging kan een inbreker met gereedschap de ruimte zo openbreken en binnen zijn.

Inbraakstrips maken dit een stuk lastiger. Deze strips verkleinen de kier tot enkele millimeters, waardoor het vrijwel onmogelijk is om er met materiaal tussen te wrikken en zo de deur of het raam open te krijgen.

Hoewel inbraakstrips het openbreken van een deur of raam niet onmogelijk maken, vertragen ze het proces en vergroten ze zo de pakkans van een inbreker. De gemiddelde inbreker laat woningen met dergelijke strips daarom vaak links liggen.

3. Kluizen tegen inbraak

Is er dan toch een inbreker de woning binnengekomen, dan kun je met een alarm en kluis de schade alsnog minimaliseren.

Met een kluis kun je de meest kostbare bezittingen veilig opbergen en voorkomen dat de spullen buit worden gemaakt. Het kan hierbij gaan om objecten met een hoge geldwaarde, maar ook objecten die een hoge emotionele waarde hebben.

Goede kluizen worden meestal gezekerd aan de muur en/of vloer, zodat de kluis niet meegenomen kan worden en op een andere locatie rustig kan worden opengebroken.

Bovendien worden kluizen vaak goed verborgen in de woning. Een voorbeeld is de vloerkluis, die in een vloer geplaatst kan worden en vervolgens kan worden afgedekt. Ook is het soms mogelijk om een kluis (gedeeltelijk) in een muur te plaatsen.

Het is bovendien mogelijk om een kluis aan te schaffen die bovendien brandwerend is, om ook schade door brand te kunnen voorkomen.