Het soort dak waar je woning over beschikt is in de praktijk bepalend voor de manier waarop ze kan worden geïsoleerd. Zoveel spreekt eigenlijk voor zich. Het toepassen van zogenaamde platdak isolatie kan eigenlijk op twee verschillende manieren gebeuren. Zo is er namelijk sprake van een warm en van een koud dak. Beide benamingen zijn in het leven geroepen omdat ze duidelijk moeten maken op welke manier een dak precies is geïsoleerd. Is dit voor jou nog niet helemaal duidelijk en zou je graag meer willen ontdekken over de wijze waarop je een plat dak kan isoleren? Lees dan vooral de informatie die je terug kan vinden op deze pagina! 

Wat is een warm plat dak? 

Bij een warm plat dak zal je kunnen vaststellen dat de dakisolatie rechtstreeks wordt aangebracht op de dakconstructie. Dat kan interessant zijn omdat je op deze manier minder hinder zal ondervinden van temperatuurschommelingen. Dit heeft alles te maken met het feit dat het isolatiemateriaal zich als het ware aanpast aan de ruimte die er onder is terug te vinden. Een extra positief gevolg van dit type van platdak isolatie is terug te vinden in het feit dat je dak aanzienlijk minder gevoelig wordt voor krimpen en uitzetten. Daarnaast is het natuurlijk zo dat een warm plat dak in de praktijk ook heel wat eenvoudiger te belopen is. Ook dat kan zeker en vast voor velen een interessant voordeel zijn. 

Bovenstaande gezegd hebbende is dit type van platdak isolatie in de praktijk niet over de hele lijn even interessant. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat warm dak isolatie realiseren behoorlijk arbeidsintensief kan zijn. Daarnaast is het zo dat er in dit geval wordt geïsoleerd aan de buitenkant van het dak waardoor goed weer een belangrijke vereiste is. Bij regen of bij vriestemperaturen kan er bijvoorbeeld zeker niet worden geïsoleerd. Tot slot is het zo dat de bovenste laag van je dak altijd het risico loopt op schade. Ook dit is iets waar je rekening mee zal willen houden. 

Een koud plat dak realiseren met platdak isolatie 

De tweede optie waar je op vlak van platdak isolatie over beschikt is het realiseren van een koud plat dak. In dit geval wordt de dakisolatie geplaatst onder het zogenaamde dakbeschot. Dit betekent dat het isoleren van binnenuit gebeurt. Dit heeft als voordeel dat de isolatielaag niet kan worden beïnvloedt door de weersomstandigheden, maar het heeft als nadeel dat het dak zelf wel voortdurend aan de grillen van Moeder Natuur wordt blootgesteld. Het is bij een koud plat dak dan ook in de praktijk zeker niet ongewoon dat de dakconstructie gaat krimpen of uitzetten. In principe wordt het in de praktijk niet aangeraden om nog te kiezen voor een koud plat dak. Toch zijn er wel degelijk nog mensen die hier de voorkeur aan geven.

De keuze voor een warm plat dak? Altijd de beste! 

Bovenstaande informatie heeft het eigenlijk al een beetje te kennen gegeven. In de praktijk is het zo dat er nog maar zelden gebruik wordt gemaakt van een koud plat dak. Dit heeft voor het belangrijkste deel te maken met het feit dat er op deze manier geen beschermingslaag wordt gecreëerd op het dak. De kans dat je dak op een bepaald ogenblik daardoor sporen van schade gaat vertonen is dan ook zeer aanzienlijk. Dit kan je gelukkig eenvoudig voorkomen door ervoor te kiezen om een warm plat dak te realiseren.