Woon je in een appartementencomplex als huiseigenaar, dan ben je normaal gesproken lid van de vereniging van eigenaren. De vereniging van eigenaren (VvE) is samen verantwoordelijk voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen.

Hieronder valt ook het onderhoud van het complex. Dit kan gaan van kleine aanpassingen tot grootschalige renovaties. Hoewel dit een groot proces is dat ook hinder oplevert, kan bij een dergelijke grootschalige renovatie vaak ook geld bespaard worden, juist door deze omvang.

Bouwkundig advies en plan van aanpak

Een VvE moet in eerste instantie een duidelijk plan van aanpak hebben voor de renovatie. Meestal wordt er door een externe partij of via een VvE beheerder een bouwkundig advies ontwikkeld. 

Dit advies komt tot stand op basis van een uitgebreide inspectie, waarbij een overzicht wordt gemaakt van alle zaken die renovatie, vernieuwing of aanpassing nodig hebben. Niet alleen op basis van de staat van deze onderdelen, maar ook op basis van (actuele) wetgeving.

Zo zijn nog altijd niet alle complexen volledig toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Hoewel hier doorgaans voldoende aanpassingen voor worden gemaakt, bestaan er vaak nog situaties die het voor gebruikers van een rolstoel of scootmobiel lastiger maken om zich rond te bewegen in het complex, terwijl dit vrijelijk mogelijk zou moeten zijn.

In een dergelijk geval is de aanpassing soms simpel gemaakt met een drempelhulp bij de deuren, maar soms moet er meer ruimte gecreëerd worden op punten waar dit lastig is door muren.

Samenwerking met andere VvE’s

Wanneer een appartementencomplex hopeloos verouderd is, is aanpassing niet alleen op basis van een goede staat van materiaal gewenst. Ook op basis van het uiterlijk en interieur van een appartementencomplex kan een renovatie wenselijk zijn, om beter te passen in de huidige tijd van (binnenhuis) architectuur. 

Door samen te werken met andere VvE’s, bijvoorbeeld naburige complexen, is het soms mogelijk om goede deals te sluiten met aannemers en leveranciers.

Ook wanneer de begroting niet erg uitgebreid is, kan op deze manier soms een grote renovatie plaatsvinden. Voorbeelden waarbij volumekorting vaak mogelijk is, zijn bijvoorbeeld kozijnen, vloeren, verlichting en de renovatieklus als geheel.

Door een samenwerking op te zetten kan ook de hinder op straat beperkt worden tot slechts één periode, wat ook voor omwonenden prettig is.

In veel gevallen is het overigens een goed idee om voor het gehele proces een externe specialist in te huren. Hoewel dit de kosten opvoert, is het voor een part-time VvE een stuk lastiger om op een gedegen, juiste manier een renovatieproces op te zetten van dergelijke omvang.